جستجو
Close this search box.
agrinpolymer logo

پروفیل درب و پنجره

انواع پروفیل

پروفیل لنگه: برای باز و بسته‌شدن پنجره، از این پروفیل استفاده می‌شود.
پروفیل لنگه‌دری: لنگه‌ی در‌ها یا پنجره‌های بزرگ، باید با یک جنس مقاوم و مستحکم ساخته شوند، پروفیل لنگه‌دری، مخصوص لنگه در‌ها تولید می‌شود.
پروفیل لنگه‌پنجره‌های کشویی: این پروفیل‌ها در ساخت پنجره‌های کشویی کاربرد دارند، همان طور که از اسم آن‌ مشخص است، برای ساخت درب و پنجره‌های کشویی از آن‌ها استفاده می‌شود.
پروفیل فریم میانی: از این پروفیل در ساخت ستون میانی پنجره و در‌های بیرون از ساختمان استفاده می‌شوند.
پروفیل نگه‌دارنده‌ی زهوار: این پروفیل‌ها نگه‌دارنده‌ی شیشه‌های دوجداره یا تک‌جداره‌ی به‌کاررفته در پنجره یا در‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پروفیل نوع پانل: قسمت‌های پاخور در یا پنجره‌های بزرگ، نیاز به پروفیل‌های مخصوصی دارند. از پروفیل نوع پانل در این بخش‌ها بهره می‌برند.
پروفیل اتصال قاب‌به‌قاب: وقتی قصد داشته باشید چندین پنجره را به صورت ردیفی کنار هم قرار دهید، نیاز به یک نگه‌دارنده‌ی مرکزی دارید. نوع خاصی از پروفیل‌ها برای چنین مصارفی استفاده می‌شود که به آن اصطلاحاً «پروفیل اتصال قاب به قاب» می‌گویند.