اسید استئاریک 1842 نوعی روان کننده می باشد.

در حال نمایش یک نتیجه