اسید استئاریک 1843 نوعی روان کننده می باشد.

در حال نمایش یک نتیجه