PARALOID KM1 برای استفاده در فرمول های PVC برای طیف وسیعی از کاربردهای مختلف استفاده می شود.

در حال نمایش یک نتیجه